Sunday, December 28, 2008

SALAM MA'A 'L-HIJRAH

1430H


Kullu 'am wa antum bi khayr


Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Selawat dan salam ke atas junjungan mulia, Nabi Muhammad s.a.w, kaum keluarga dan para sahabat Baginda.
Ya Allah Ya Tuhan kami, Engkaulah yang kekal abadi, yang qadim dan tidak berawal, kami berharap ke atas kelebihan-Mu yang penuh kebesaran dan kemurahan-Mu yang melimpah-ruah, dan ini adalah tahun baru yang telah muncul di hadapan kami, maka kami memohon pemeliharaan dari-Mu di sepanjang tahun ini dari syaitan, para pembantu dan sekelian tenteranya. Kamu mohon pada-Mu pertolongan terhadap nafsu ammarah yang sering meruntun diri kami melakukan kejahatan. Kami mohon pada-Mu inayah dan hidayah kepada usaha yang mendekatkanku kepada-Mu, Ya Allah Yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Ya Allah yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi.
AMIN

No comments: